Paturi ATI

TM-D 4053 p1
Pat ATI cu 5 sectiuni, cu 2 coloane si patru motoare
Guess 402K p1
Pat ATI cu 4 sectiuni si cu doua motoare tip coloana
A 22810
Pat ATI cu 4 sectiuni, cu doua motoare tip coloana si radiotransparent
Pat ATI AXFC principal
Pat ATI cu 4 sectiuni, cu doua motoare tip coloana si sistem cantarire pacient
HB 5130 p0
Pat ATI cu 4 sectiuni, cu doua motoare tip coloana, radiotransparent si sistem cantarire pacient
Hitech p1
Pat ATI cu 4 sectiuni, trei motoare tip coloana, cantarire pacient, radiotransparent
GUESS 5M mare
Pat ATI cu 4 sectiuni, trei motoare tip coloana
TM-D 4080 p1
Pat ATI cu 5 sectiuni, cu 3 coloane si cinci motoare